Information om behandling af personoplysninger

Volvokoncernen tager behandlingen af persondata seri?st og tr?ffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med g?ldende lov. Vi s?tter pris p? den tillid, du udviser, ved at give os dine persondata. Vi vil altid bruge dine personoplysninger p? en m?de, der er retf?rdig og lever op til den tillid du viser os.

Vi vil altid v?re gennemsigtige med dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvad vi g?r med dem, hvem vi deler dem med og hvem du skal kontakte, hvis du har nogen bekymringer i relation til dine persondata.
?

English-Engelsk?;?Dutch-Nederlands?;?French-Fran?ais?;?German-Deutsche?;?Polish-Polski?;?Spanish-Espa?ol?;?Swedish-Svenska?;?Italian-Italiano?;?Norwegian-Norsk?;?Finnish-Suomalainen?;?Albanian-Shqiptar?;?Belarusian-беларуск??;?Bosnian-Bosanski?;?Bulgarian-български?;?Croatian-Hrvatski?;?Czech-?e?tina;?Estonian-Eesti keel?;?Greek-Ελληνικ??;?Hungarian-Magyar?;?Latvian-Latvie?u?;?Lithuanian-Lietuvi?kai;?Macedonian-Македонски?;?Portuguese-Português?;?Romanian-Roman??;?Russian-Pусский?;?Serbian-Српски?;?Slovak-Slovensky;?Slovenian-Sloven??ina?;?Ukrainian-Укра?нська

Generel beskyttelse af personlige oplysninger p? websted

Du kan bruge universet p? Volvo Groups websted uden at afsl?re din identitet. Detaljer om oplysninger, vi indsamler som standard, n?r du g?r ind p? webstedet, er beskrevet nedenfor. Hvis du tilmelder dig nogen af vores tjenester eller kontakter os via formularer, vil der v?re detaljerede oplysninger om, hvordan dine data behandles i forbindelse med din registrering.

Identitet og kontaktoplysninger for persondataansvarlig.

AB Volvo ("VOLVO") har som persondataansvarlig ansvaret for behandlingen af dine personlige oplysninger i henhold til g?ldende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du har sp?rgsm?l vedr?rende vores behandling af dine personlige oplysninger, Kontakt VOLVO-koncernens persondataansvarlige p??gpo [dot] office [at] volvo [dot] com?eller via post eller telefon p?:

AB Volvo, Att.: Data Protection Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 G?teborg, Sverige?

+46 (0)31 66 00 00?

Hvilke kategorier af personlige data behandler VOLVO, til hvilket form?l og baseret p? hvilket juridisk grundlag?

N?r du g?r ind p? et VOLVO-websted, er din webbrowser teknisk konfigureret til automatisk at overf?re f?lgende data ("logdata") til vores webserver, som vi derefter indhenter i logfiler:

  • Dato for bes?g p? websted
  • Klokkesl?t for bes?g p? websted
  • Webadressen for det henvisende websted
  • Hentet fil
  • Overf?rt datam?ngde
  • Browsertype og -version
  • Operativsystem
  • IP-adresse
  • Din internetudbyders dom?nenavn

Dette er udelukkende oplysninger, som ikke identificerer dig personligt. Disse oplysninger er n?dvendige af tekniske ?rsager for at levere det indhold, du anmoder om, og indsamlingen af oplysninger er et uundg?eligt aspekt ved brugen af websteder. Logfildataene analyseres udelukkende af statistiske ?rsager for at forbedre vores websted og de underliggende funktioner. Volvo behandler dine personlige oplysninger baseret p? juridiske retm?ssige interesser: VOLVOs retm?ssige interesser omfatter interessen i at administrere VOLVOs websteder i overensstemmelse med god forretningspraksis og bevare webstedernes tilg?ngelighed og funktionalitet.?

Cookies
Vi bruger cookies og sporingspixels til at indsamle data vedr?rende din brug af webstedet, s? vi kan skr?ddersy webstedet til brugernes behov. Indsamlingen af disse brugsdata og oprettelsen af en brugsprofil udf?res p? anonymt grundlag ved hj?lp af et cookie-id. Vi opretter og gemmer udelukkende disse brugsprofiler i anonymiseret form og kombinerer dem ikke med dit navn eller andre oplysninger s?som din e-mailadresse, der vil kunne afsl?re din identitet.

Cookies kan ikke bruges til at k?re programmer eller overf?re virusser til din computer. Med de oplysninger, cookies indeholder, kan vi forenkle navigationen og nemmere s?rge for korrekt visning af vores websteder.

Hvert websted har sin egen erkl?ring om cookies, hvor du som bruger kan se den n?jagtige brug af cookies for det specifikke websted.?

Videresendelse af data til tredjeparter

VOLVO kan f? brug for at dele dine personlige oplysninger med ?vrige selskaber i Volvo-koncernen, herunder selskaber uden for EU eller E?S, i forbindelse med behandling af oplysningerne, eller s?fremt det er p?kr?vet i henhold til love eller bestemmelser. I forbindelse med behandling af personlige oplysninger kan VOLVO ogs? f? brug for at dele dine personlige oplysninger med tredjepartsvirksomheder og -leverand?rer, herunder virksomheder og leverand?rer uden for EU/E?S.

Vi samarbejder med en r?kke forskellige tjenesteudbydere med henblik p? at levere Volvo Groups websted. VOLVO vil sikre, at de n?dvendige sikkerhedsm?ssige foranstaltninger er truffet for at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til g?ldende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. .

Links til andre websteder

Vores websteder kan indeholde links til andre websteder. Vi har ikke nogen indflydelse p?, hvorvidt disse websteder overholder bestemmelserne for beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvor l?nge opbevarer VOLVO dine personlige oplysninger??

VOLVO opbevarer dine personlige oplysninger lige s? l?nge, som det er p?kr?vet for at opfylde form?let med, at de blev indsamlet.?

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har ret til at anmode VOLVO om information om de personlige oplysninger, der behandles af VOLVO, og om at f? adgang til disse personlige oplysninger. Du har ogs? ret til at anmode om rettelser af dine personlige oplysninger, hvis de er ukorrekte, og anmode om, at dine personlige oplysninger slettes. Du har desuden ret til at anmode om en begr?nsning af behandlingen af dine personlige oplysninger, hvilket betyder, at du anmoder VOLVO om at begr?nse behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omst?ndigheder.

Du er ogs? berettiget til at g?re indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger baseret p? retm?ssige interesser eller behandling til direkte markedsf?ring. Du er ogs? berettiget til dataoverf?rsel (overf?rsel af dine personlige oplysninger til en anden persondataansvarlig), hvis VOLVOs behandling af dine personlige oplysninger er baseret p? samtykke eller kontraktm?ssige forpligtelser og er automatiseret.?

Du er ogs? berettiget til at indgive en klage, du m?tte have vedr?rende VOLVOs behandling af dine personlige oplysninger, til en tilsynsmyndighed.